ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 22:31โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 22:33 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562หมายเหตุ
   - ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อจับสลากคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว
   - ให้ผู้ที่มีรายชื่อจับสลากคัดเลือกฯ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบต่อคณะกรรมการจับสลาก
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
1 เม.ย. 2562 22:31
Comments