ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

โพสต์1 เม.ย. 2562 21:56โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 22:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษหมายเหตุ
   - ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว
   - ให้ผู้รายงานตัวแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบต่อคณะกรรมการรายงานตัว
   - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวแล้ว จะต้องมามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
1 เม.ย. 2562 21:56
Comments