รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 มี.ค. 2562 20:10โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2562 20:21 ]

ประกาศ โรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ
   1.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนผู้เข้าห้องสอบด้วย 
   2. ให้ผู้เข้าสอบ เตรียม ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ มาเพื่อใช้การทำข้อสอบ
   3. ผู้เข้าสอบต้องมารับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียน ณ อาคารโดม เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.15 น
   4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม, ประเภทความสามารถพิเศษ เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
28 มี.ค. 2562 20:10
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
28 มี.ค. 2562 20:10
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
28 มี.ค. 2562 20:10
Comments