ประกาศอันดับสำรอง ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โพสต์14 มี.ค. 2562 20:28โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 20:37 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

  ให้นักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ อันดับสำรอง
ปีการศึกษา 2562 รายงานตัวเพิ่มเติม

 

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.30 น.
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
14 มี.ค. 2562 20:28
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
14 มี.ค. 2562 20:28
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
14 มี.ค. 2562 20:28
Comments