ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 มี.ค. 2562 03:02โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2562 02:05 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ
   1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร มาเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนผู้เข้าห้องสอบด้วย
   2. ให้ผู้เข้าสอบ เตรียม ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ มาเพื่อใช้การทำข้อสอบ
   3. ผู้เข้าสอบต้องมารับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียน ณ อาคารโดม เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.15 น.


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 มี.ค. 2562 03:02
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 มี.ค. 2562 03:02
Comments