เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โพสต์28 เม.ย. 2563 02:47โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2563 21:35 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

       เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จากเดิมให้มอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนการมอบตัวนักเรียนเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว www.phukhieo.ac.th ระบบจะเปิดให้มอบตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. วันเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว


เอกสาร/หลักฐาน ที่ต้องอัปโหลดส่งออนไลน์ ได้แก่

  1. ทะเบียนบ้านนักเรียน หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตนเอง

  2. ทะเบียนบ้านบิดา หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อบิดา

  3. ทะเบียนบ้านมารดา หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อมารดา

  4. ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)

  5. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ด้านหน้าและด้านหลัง

  6. สลิปการชำระค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,450 บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชื่อบัญชี "เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนภูเขียว" หมายเลขบัญชี 285-0-08708-4 ธนาคารกรุงไทย (ชำระในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น)

*** จะต้องชำระค่าอุปกรณ์การเรียนฯ จำนวน 1,510 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ในวันเปิดเทอม

*** ให้เก็บหลักฐานสลิปการชำระค่าบำรุงการศึกษา เพื่อนำส่งในวันเปิดเทอมที่ห้องการเงิน


หากมีปัญหาในการส่งข้อมูลหลักฐานให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Line @pkschool หรือกลุ่มบริหารวิชาการ 044-861430-103

Comments