แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน

โพสต์18 เม.ย. 2564 11:02โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 02:08 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------


>>> แนวปฏิบัติ <<<    
รายชื่อนักเรียน

ที่มีผลการเรียนตกค้าง ชั้น ม.3
 
รายชื่อนักเรียน

ที่มีผลการเรียนตกค้าง ชั้น ม.6

สำหรับครู


สำหรับครู 

 สำหรับนักเรียน
 (มีหมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน)


 
 สำหรับนักเรียน
(มีหมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน)


Comments