โครงการทดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ธ.ค. 2561 20:00โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2561 01:14 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

โครงการทดสอบ Pre-P.K. ระดับชั้น ม.1 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561


ปฏิทินโครงการ Pre – P.K. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนภูเขียว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

›š›š›š›šJ›š›š›š›š

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

1

ประชาสัมพันธ์โครงการ

13 ธ.ค. 61

2

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

13 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

11 ม.ค. 62

4

สอบวัดความรู้

13 ม.ค. 62

5

ประกาศผลการสอบ

15 ม.ค. 62

6

มอบรางวัลและเกียรติบัตร

22 ม.ค. 62


1. ระเบียบการรับสมัคร   


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ธ.ค. 2561 22:24
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ธ.ค. 2561 22:25
Comments