การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

โพสต์11 มี.ค. 2564 07:03โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2564 20:46 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ
*** กรุณาคลิกอ่านระเบียบการรับสมัคร ***
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ : MEP, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม

- ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

- ประเภทนักเรียนทั่วไป

- ประเภทความสามารถพิเศษ

- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
18 มี.ค. 2564 20:45
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Ċ
Nattawut Yodpangtiam,
11 มี.ค. 2564 07:03
Comments