ให้นักเรียนอันดับสำรอง ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์8 เม.ย. 2564 00:52โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ให้นักเรียนอันดับสำรอง ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายงานตัวเพิ่มเติมหมายเหตุ

1.     ให้นักเรียนอันดับสำรอง (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

    ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

2.     ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว

3.     ใบมอบตัวให้นักเรียนมารับที่จุดตรวจเอกสาร

Ċ
s1.pdf
(87k)
Nattawut Yodpangtiam,
8 เม.ย. 2564 00:52
Ċ
s2.pdf
(72k)
Nattawut Yodpangtiam,
8 เม.ย. 2564 00:52
Comments