ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมยกระดับ o-net

โพสต์31 ม.ค. 2561 01:21โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 01:22 ]
วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมยกระดับ o-net ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว


https://drive.google.com/open?id=1ljOhsXq6KS7lq4DThVSrHh7IU8L_5QFO

Comments