ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์5 เม.ย. 2564 01:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 02:00 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564


1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงาน วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นำ "บัตรประจำตัวผู้สมัคร" และ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานแล้วมามอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
5 เม.ย. 2564 01:59
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
5 เม.ย. 2564 01:59
Comments