ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์31 มี.ค. 2564 18:53โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 19:25 โดย Nattawut Yodpangtiam ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2564


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 3 เมษายน 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่  4 เมษายน 2564

หมายเหตุ  
     1.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องนำ "บัตรประจำตัวผู้สมัคร" และ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนผู้เข้าห้องสอบด้วย
     2. ให้ผู้เข้าสอบ เตรียม ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ มาเพื่อใช้การทำข้อสอบ
     3. ผู้เข้าสอบต้องมารับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียน ณ อาคารโดม เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.00 น.
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
31 มี.ค. 2564 18:53
Ċ
ม.1.pdf
(428k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
31 มี.ค. 2564 18:53
Ċ
ม.4.pdf
(219k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
31 มี.ค. 2564 18:53
Comments