รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2563

โพสต์8 มี.ค. 2564 18:13โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 23:35 โดย samsam @teemalai ]
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนภูเขียว ได้กำหนดเกณฑ์รางวัลเรียนดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่ได้กำหนดเกณฑ์โดยใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียนเป็นเกณฑ์การตัดสิน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีดังนี้
ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล เตรียมตัวรับรางวัลในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 หลังพิธีการหน้าเสาธง (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
8 มี.ค. 2564 19:08
Ċ
Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว,
8 มี.ค. 2564 18:13
Ċ
samsam @teemalai,
8 มี.ค. 2564 23:35