ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 มี.ค. 2564 20:42โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 20:49 โดย samsam @teemalai ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Pre P.K. ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Pre P.K. ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบท้ายนี้ และให้ผู้สมัคร   เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 

Comments