ประกาศชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ( สำรองอันดับที่ 50 - 73 )

โพสต์7 เม.ย. 2561 00:34โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2561 00:49 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 4 
ประเภทนักเรียนทั่วไป กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ( สำรองอันดับที่ 50 - 73 )
มารายงานตัว ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว เวลา 13.00 น. - 16.00 น.


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
7 เม.ย. 2561 00:34
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
7 เม.ย. 2561 00:34
Comments