ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 02:53โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 21:09 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ให้นักเรียนมามอบตัวดังนี้
1. ให้นักเรียนชั้น ม.1/4 - ม.1/9 มามอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
2. ให้นักเรียนชั้น ม.1/10 - ม.1/14 มามอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 02:53
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 21:08
Comments