ประกาศสำรอง ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป สำรองอันดับที่ 16-23

โพสต์6 เม.ย. 2561 01:55โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 02:19 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป (สำรองอันดับที่ 16-23)ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัว
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 15.00 - 16.30 น. ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 02:11
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 01:55
Comments