นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

โพสต์3 เม.ย. 2561 00:16โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 00:18 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561ให้นักเรียนที่ผ่านการเข้าสอบจัดชั้นเรียน รายงานตัวในวันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว 
และต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการรายงานตัวด้วย 
หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
3 เม.ย. 2561 00:16
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
3 เม.ย. 2561 00:16
Comments