รายชื่อนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์เข้าจับสลาก

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:30โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 23:56 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์เข้าจับสลาก
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลาก รายงานตัวเพื่อจับสลากในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
2 เม.ย. 2561 23:30
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
2 เม.ย. 2561 23:56
Comments