รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:20โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 01:50 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทนักเรียนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว 
และต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการรายงานตัวด้วย

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 01:46
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 01:48
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
6 เม.ย. 2561 01:48
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
3 เม.ย. 2561 06:34
Comments