แจ้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา รับ ปพ.1

โพสต์2 เม.ย. 2561 19:55โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 20:00 ]
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
และยังไม่ได้รับ ปพ.1 ให้ติดต่อขอรับที่ห้องวิชาการ
ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.

Comments