การพิจารณาอันดับที่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์22 มี.ค. 2561 22:42โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2561 22:42 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การพิจารณาอันดับที่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
เพื่อความเที่ยงตรง ยุติธรรม และโปร่งใส จึงประกาศเกณฑ์การพิจารณาอันดับที่การคัดเลือกนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
22 มี.ค. 2561 22:43
Comments