ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 มี.ค. 2561 20:48โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 21:16 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561


ให้ลำดับที่ 1-30 มารายงานตัว

ให้ลำดับที่ 1-36 มารายงานตัว

ให้ลำดับที่ 1-36 มารายงานตัว

- ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าในวันรายงานตัวดังนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 5,000 บาท
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  จำนวน 3,000 บาท
ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จำนวน 3,000 บาท
Comments