ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 มี.ค. 2561 20:45โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 21:16 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561


ให้ลำดับที่ 1-36 มารายงานตัว

- ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 3,000 บาท ในวันรายงานตัว
Comments