ประชุมการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเขียว และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มี.ค. 2561 20:24โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 20:25 ]

วันที่ 10-12 มีนาคม 2561 โรงเรียนภูเขียวประชุมการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเขียว และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และที่เปลี่ยนแปลงตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ สพฐ.30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประชุมในวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องไร้พรมแดนโรงเรียนภูเขียว

      

      

https://drive.google.com/open?id=1k9Cl61vwnS-z7mYokZDW7Jsp5qIblNHp

Comments