รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 มี.ค. 2561 01:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 02:00 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง...
- เวลา 08.00 น. รับฟังคำชี้แจง ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว
- นักเรียนจะต้องนำ "บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ" มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
- ใช้ดินสอดำ 2B เท่านั้นในการระบายคำตอบ และใช้ปากกาสีน้ำเงินในการเขียนชื่อ
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
8 มี.ค. 2561 01:59
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
8 มี.ค. 2561 01:59
Comments