ตารางสอบ และการเตรียมเอกสารหลักฐานในการเข้าห้องสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มี.ค. 2561 00:56โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 00:57 ]
วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โรงเรียนภูเขียวจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ตารางสอบ และการเตรียมเอกสารหลักฐานในการเข้าห้องสอบ สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th/th/catalog/view/214
Comments