ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:56โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 22:57 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตรโรงเรียนภูเขียว ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนภูเขียว


https://drive.google.com/open?id=1G_xd2IClFZ5ZmAps0Fvz93yI271GQxtB

Comments