ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

โพสต์2 เม.ย. 2562 02:03โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2563 23:20 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวคนปัจจุบัน
kasidis@phukhieo.ac.th

วิดีโอของ Google เอกสาร

Comments