ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

โพสต์2 เม.ย. 2562 02:03โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2563 23:20 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]


นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวคนปัจจุบัน
kasidis@phukhieo.ac.th

วิดีโอของ Google เอกสาร

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

โพสต์2 เม.ย. 2562 01:55โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 01:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


1-2 of 2