พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น

โพสต์23 ม.ค. 2561 22:59โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 23:03 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเมืองพญาแล พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ดร.ศิริวรรณ อาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น ของสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เนื่องในวันครู ปี 2561


Comments