news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 93 ปีการศึกษา 2563 : นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง

โพสต์24 ธ.ค. 2563 07:50โดยMongkon Chanadee
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ.การขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่.วิถีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.30 สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564) สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง ณ ห้องบากบั่น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Comments