news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 90 ปีการศึกษา 2563 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

โพสต์12 ธ.ค. 2563 01:03โดยMongkon Chanadee
วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 17.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้า จากประสบการณ์จริง ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
12 ธ.ค. 2563 01:03
Comments