news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2563 :ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ธ.ค. 2563 04:46โดยMongkon Chanadee

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
9 ธ.ค. 2563 04:46
Comments