news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวมอบผ้ากันเปื้อนให้แก่แม่ค้าโรงอาหาร เพื่อสนับสนุน เพิ่มขวัญและกำลังใจ ในการดูแลโภชนาการอาหาร อาหารสะอาด ปลอดภัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียว

โพสต์8 ธ.ค. 2563 01:53โดยMongkon Chanadee
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย .นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการงานโภชนาการ มอบผ้ากันเปื้อนให้แก่แม่ค้าโรงอาหาร เพื่อสนับสนุน เพิ่มขวัญและกำลังใจ ในการดูแลโภชนาการอาหาร อาหารสะอาด ปลอดภัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียว ณ โรงอาหาร โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
8 ธ.ค. 2563 01:53
Comments