news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 84 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมมคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน

โพสต์2 ธ.ค. 2563 06:27โดยMongkon Chanadee

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมมคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน โรงเรียนภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ระทรวงการคลังกำหนด ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว