news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ปีการศึกษา 2563 : ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2563

โพสต์2 ธ.ค. 2563 06:24โดยMongkon Chanadee
วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว
Comments