news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 8/2564 : สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนภูเขียว

โพสต์6 ก.พ. 2564 08:35โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม. 30 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา .คณะศึกษานิเทศก์ สพม. 30, นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ประธานวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง, คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
6 ก.พ. 2564 08:35
Comments