news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 74 ปีการศึกษา 2563 :โรงเรียนภูเขียวร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปาณิตา อาจวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:55โดยMongkon Chanadee

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 12.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปาณิตา อาจวงษ์ ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Comments