news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 73 ปีการศึกษา 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:53โดยMongkon Chanadee

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10.10 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของผู้รับการประเมิน 4 คน ได้แก่ นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์, นางสาวปานทอง ชาลีเครือ, นางสาววิมลมาศ ศรีวงษ์, นายวงศกร ศรีศาลาแสง ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


Comments