news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 66 ปีการศึกษา 2563 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “อ่านทุกวัน ก้าวทันโควิด – 19”

โพสต์29 ก.ย. 2563 03:21โดยMongkon Chanadee
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “อ่านทุกวัน ก้าวทันโควิด – 19” พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ก้าวทันเหตุการณ์และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดประดิษฐ์ สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องสมุดโรงเรียนภูเขียว
ą
Mongkon Chanadee,
29 ก.ย. 2563 03:21
Comments