news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 65 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมโครงการของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์29 ก.ย. 2563 03:20โดยMongkon Chanadee
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว มอบหมายให้ นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมโครงการของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
29 ก.ย. 2563 03:20
Comments