news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 60 ปีการศึกษา 2563 :ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 3/2563

โพสต์10 ก.ย. 2563 05:34โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี

Comments