news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 57 ปีการศึกษา 2563 :นายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ ปี 2562 ได้รับเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET

โพสต์27 ส.ค. 2563 09:02โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2563 09:04 ]

   วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวร่วมแสดงความยินดีกับนายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ ปี 2562 และผู้ปกครอง ในโอกาศที่ได้รับเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เนื่องจากเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 จ.ชัยภูมิ


ą
Mongkon Chanadee,
27 ส.ค. 2563 09:02
Comments