news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 56 ปีการศึกษา 2563 :นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร สพม.30

โพสต์27 ส.ค. 2563 08:59โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุม และในโอกาสนี้ สพม.30 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนภูเขียวเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนภูเขียวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 จ.ชัยภูมิ

Comments