news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 55 ปีการศึกษา 2563 :ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว

โพสต์27 ส.ค. 2563 08:57โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่านผู้อำนวยการ กษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว โดยมีคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ให้สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ ห้องประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
27 ส.ค. 2563 08:57
Comments