news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 54 ปีการศึกษา 2563 :ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง ครั้งที่ 1/2563

โพสต์21 ส.ค. 2563 05:41โดยMongkon Chanadee
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ą
Mongkon Chanadee,
21 ส.ค. 2563 05:41
Comments