news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์1 มิ.ย. 2563 03:18โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 20:05 ]
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.


ą
Mongkon Chanadee,
1 มิ.ย. 2563 03:18
Comments