news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 47 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์11 ส.ค. 2563 21:20โดยMongkon Chanadee

วันที่ 1 และวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูพบผู้ปกครอง ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว แล้วให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองที่ห้องโฮมรูม เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ą
Mongkon Chanadee,
11 ส.ค. 2563 21:20
Comments